Events

November 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
  • Praying - Night Prayers w Cha Quang
3
4
5
6
7
  • Thánh Lễ Truyền Chức (Online)
8
9
10
11
12
13
  • ĐỐ VUI - Friday 9pm
14
  • Setup Christmas Lights
15
16
17
18
19
  • Corpus Domini - Eucharist Adoration
20
21
  • Setup Christmas Lights part 2
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nothing from Sunday - Nov 29, 2020 to Sunday - Feb 28, 2021.